Samhällsservice

Besöksadress:
Alberts väg 5
57016 Kvillsfors
Tel: 0383-461499

Kvillsfors skola har undervisning från årskurs 1 upp till årskurs 6.
Daghem och förskola ligger i anslutning till skolan.